Kontakt os

Har du brug for hjælp?

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, der skal indsendes via det digitale ansøgningssystem.

Fonden for Almindeligt Dansk Vare og Industrilotteri støtter følgende områder:

  1. Fremme af lærlingeuddannelser inden for håndværk og industri
  2. Fremme af viden om og forudsætninger for udvikling inden for håndværk og mindre industri
  3. Fremme af foreninger, der arbejder for disse formål (jf. punkt 1 og 2)
  4. Støtte til sociale, humanitære institutioner og organisationer og andre almennyttige og almenvelgørende formål.
  5. Ansøgning fra HVF/Lokal forening om brug af tildelte midler (jf. punkt 3) (intern ansøgning)

Ansøgningslink:

Vi støtter ikke:

Privatpersoner. Formål og projekter udenfor Danmark. Løn. Projekter, der ved ansøgningsfristen er afholdt. Initiativer, projekter, organisationer eller foreninger, som ikke har et fokus på vores hovedstøtteområder (1-5) og som ikke har et enten almennyttigt eller almen velgørende formål.

Ansøgningsperioderne ligger fra medio oktober til medio maj og fra medio maj til medio oktober.

Ansøgningsfristen for ansøgninger, der søges behandlet på møde i medio juni bedes derfor indsendes senest i midten af maj måned, mens ansøgninger, der søges behandlet på møde i midt november bedes indsendes senest i midten af oktober måned.

Ansøgningsforløb

Udfyldning af
det digitale ansøgningsskema

Følg anvisningerne og vælg det støtteområde, der passer bedst overens med dit projekt.

Ansøgningen behandles

Alle ansøgninger der er korrekt udfyldte bliver behandlet løbende.

Ansøgningen afsluttes og du modtager svar

Da vi behandler ansøgninger to gange årligt, vil du modtage svar efter bestyrelsesmøderne, som ligger medio juni eller medio november.

Den gode ansøgning

Det vigtigste råd vi kan give med på vejen er, at du har sat dig grundigt ind i hvilke støtteområder, som Fonden har fokus på, og at dit projekt falder indenfor skiven. Dernæst er det en god idé at have de relevante dokumenter klar; som et budget, der beskriver, hvad projektet koster, hvor det ansøgte beløb skal bruges og evt. om fuld finansiering kan opnås ved Fondens hjælp.

Det digitale ansøgningssystem er sat op således, at du undervejs bliver præsenteret for hvilke kriterier, der ligger til baggrund for, om et projekt er relevant for Fonden. Du hjælper derfor dig selv godt på vej, ved at sætte dig grundigt ind i, om dit projekt opfylder alle kriterier for at kunne modtage støtte.

Fonden vil som udgangspunkt give afslag til projekter, som ikke falder indenfor de hovedområder, som vi støtter op om.